E-mail Marketing

Chytrý e-mail marketing

E-mailový marketing je jedna z forem propagace webových stránek. Proto by cílem každého webového projektu mělo být vybudování kvalitní databáze e-mailových kontaktů potenciálních i současných zákazníků. Je samozřejmě možné koupit již nějakou hotovou databázi e-mailových kontaktů, což však nedoporučuji.

Původ takové databáze může být nejistý a pokud jej použijete, můžete se do paměti potenciálního zákazníka zapsat spíše jako spammer než jako seriozní obchodník.

Kromě rozesílání reklamních sdělení by se tato forma kontaktu se zákazníkem měla použít také pro zasílání newsletterů s praktickými informacemi, aby měli tyto e-maily přínos také pro příjemce. Opět doporučuji při rozesílání e-mailů vycházet z nějaké dlouhodobé marketingové strategie, aby se všechny marketingové nástroje doplňovali.

Co nabízím v rámci E-mailového marketingu?

ok     Návrh newsletteru – navržení rozmístění prvků newsletteru ve vaší šabloně nebo nějaké vybrané. Návrh a zpracování grafických prvků v šabloně. Propojení odkazů do statistik Google Analytics. Pro návrh i rozeslání používám nejčastěji systém Mailchimp nebo Getresponse.

ok     Rozesílání newsletterů – pravidelné posílání newsletterů na dodané e-mailové kontakty a následné vyhodnocení jejich úspěšnosti.

ok     Úprava stávajích newsletterů – pokud již tento způsob propagace využíváte a nejste spokojeni s jeho výsledky, nabízím posouzení textace a grafiky za účelem dosažení lepších konverzí.

ok     A-B testování – navržení 2 verzí newsletterů, které se pošlou na dvě skupiny příjemců a následně se vyhodnotí, který byl úspěšnější. Tato verze se následně použije pro další rozesílání.

Ukázka rozeslaného newsleteru

sss

Kontaktní formulář

[recaptcha]