SEO Audit

Proces SEO auditu je poměrně obsáhlá záležitost, nicméně patří k základu, který je třeba provést před zaváděním nějakých nových věcí. Díky němu je možné odhalit základní nedostatky stránek, které pak blokují lepší umístění např. v bezplatném vyhledání. Oblast SEO auditu v sobě zahrnuje komplexní pohled na daný webový projekt.

Výstupem je zpráva, která obsahuje podrobné informace o zjištěných skutečnostech a také návrhy na úpravy webu s ohledem na SEO optimalizaci stránek.  Před přijetím zakázky provádím kratší SEO audit, který mi ukáže v jakém stavu jsou stránky a zda je optimalizace potřeba či nikoliv. Podle toho navrhuji případně další možnosti, jak stránky vylepšit.

Jaký je postup SEO auditu webových stránek?

Základní posouzení webového projektu zda má SEO audit význam či nikoliv. V případě, že není třeba řešit nic závažného, zasílám výsledky zdarma:

ok    Posouzení úvodní stránky – hodnotím zde první dojem ze stránky, její použitelnost, přítomnost všech důležitých prvků a popisy, jak stránku vidí vyhledávače, rozmístění prvků stránky, navigace.

ok    Analýza struktury stránek – provázání stránek, hodnota konkrétní stránky pro vyhledávače, přítomnost a množství externích a interních odkazů, kontrola úrovní stránek na základní prvky optimalizace SEO

ok    Základní analýza obsahu stránek – formátování, obsah důležitých popisků na stránce, relevance obsahu na stránce pro vyhledávače a návštěvníka

ok    Použití klíčových slov – ověření vybraných stránek na klíčová slova, jejich četnost a způsob použití na stránce

ok    Ověření případné penalizace stránek – prověření indexace stránek ve vyhledávači, umístění stránek na vybraná klíčová slova pro, která jsou stránky optimalizovány, chybějící ranky stránek

Jestliže se již zde objeví nějaké problematické části provádím kompletní SEO audit s návrhy řešení.

ok    Analýza provozu stránek – vyžaduje přístup k nějakým statistikám provozu, následně je možné vyhodnotit kvalitu a strukturu provozu, která na stránky míří /ideální údaje z Google Analytics/

ok    Analýza klíčových slov na vybraných stránkách – dle informací ze statistik provozu o nejvíce navštěvovaných stránkách, prověřuji použitá klíčová slova, četnost a způsob použití + jejich výsledky ve vyhledávači

ok    Návrh klíčových slov – dle předchozího výstupu analyzuji možné alternativy klíčových slov s ohledem na zaměření stránek, konkurenčnost slov a možnost použití v obsahu na stránkách

ok    Analýza obsahu stránek – použitelnost pro vyhledávače a zákazníka, jedinečnost obsahu, aktuálnost obsahu, návrhy na zlepšení

ok    Technické problémy stránek – dostupnost webových stránek, chybějící soubory, problémy s procházením stránek, duplicitní obsah

ok    Analýza odkazového portfolia – počet příchozích a odchozích odkazů včetně kořenových domén, texty odkazů, interní prolinkování webu, porovnání s nejbližší konkurencí

ok    Stávající hodnocení webových stránek vyhledávači – prověření hodnocení stránek v nejznámějších vyhledávačích, aby jste získali vstupní hodnoty pro budoucí posouzení účinnosti úprav

ok    Analýza známosti webových stránek – značky – ověření výsledků ve vyhledávačích, vyhledání stránek v sociálních sítích a diskuzních fórech

ok    Vyhodnocení a návrhy na úpravu – výstup celého SEO auditu s uvedením nekritičtějších chyb, dále návrhy na úpravu a kompletní přehledy s některých oblastí hodnocení stránek

Krátká ukázka provedeného SEO auditu

44

Kontaktní formulář

[recaptcha]